.

.

.

.

  • .

    .

  • .

    .

  • Tôm Giống Amazon
  • Tôm Giống Amazon
  • Tôm Giống Amazon
Chúc mừng bà con thành công với năng suất tôm như ý
Mừng vụ tôm bội thu cùng bà con
Cơ sở sản xuất
Giấy chứng nhận sản phẩm
Thu hoạch tôm sú, năng suất vượt trội
Vận chuyển tận ao chuyên nghiệp
Quy trình đóng gói xuất bán đạt chuẩn
Tôm bố mẹ nhập khẩu chính gốc